Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Αιτήσεις ΚΕΑ με υπο-δήλωση εισοδημάτων


Κατά τη διάρκεια των συνεχών διασταυρώσεων που διενεργούνται για τον έλεγχο των αιτήσεων του ΚΕΑ βρέθηκαν 26.904 άτομα να έχουν υπο-δηλώσει[1] εισοδήματα. Αυτά τα άτομα συμμετέχουν σε 26.708 διαφορετικές αιτήσεις.
Στάλθηκαν από το σύστημα 26.708 SMS στα κινητά που έχουν δηλωθεί στις συγκεκριμένες αιτήσεις.

Το συνολικό υπο-δηλωμένο εισόδημα είναι € 15.457.106,72, ενώ 5.363 άτομα δεν δήλωσαν εισοδήματα άνω των 1.000€ για το τελευταίο εξάμηνο.

Θυμίζουμε ότι όποτε αλλάζει η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού (όπως αυτή αποτιμάται στο τελευταίο εξάμηνο), ο/η αιτών/ούσα οφείλει να τροποποιεί την αίτηση του/της ώστε να αποτυπώνει το εισόδημα του τελευταίου 6μήνου. 


Από την ομάδα υποστήριξης του ΚΕΑ[1] Ύψος υποδηλωμένου εισοδήματος: η διαφορά μεταξύ αυτού που βρέθηκε από διασταυρώσεις και αυτού που δηλώθηκε στην αίτηση.
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Λατινική μορφή επωνυμικών στοιχείων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος, πλέον τα ονόματα των εμπλεκόμενων προσώπων στις αιτήσεις ΚΕΑ αποτυπώνονται και με την Λατινική τους μορφή.


Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΚΕΑ: Τα στατιστικά των πρώτων 4 μηνών

Εγκεκριμένες αιτήσεις ΚΕΑ έως και 31/5/2017

Εγκεκριμένες αιτήσεις: 222.515 (νοικοκυριά)
Συνολικό προϋπολόγιζόμενο ποσό πληρωμής για τον Μάιο του 2017: 49.133.994,96 € 
Καλυπτόμενος πληθυσμός: 508.304 (άτομα)

(Τα στοιχεία είναι προ κατασταλτικών ελέγχων που προηγούνται κάθε πληρωμής)

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Επισκόπηση μηνυμάτων στην αίτηση

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η δυνατότητα επισκόπησης των μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί στον πολίτη για την αίτηση του, μέσα από την φόρμα της αίτησης.

Εκεί  μπορεί να δει κανείς τα μηνύματα που του έχουν αποσταλεί ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας (sms ή e-mail) και ανεξάρτητα από το αν το μήνυμα έχει φτάσει στον παραλήπτη ή όχι.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Στατιστικά ΚΕΑ: Ηλικιακές κατανομές

Ηλικιακές κατανομές δικαιούχων ΚΕΑ

Στοιχεία εγκεκριμένων αιτήσεων της 22/5/2017


Ηλικιακή κατανομή των αιτούντων (εγκεκριμένες αιτήσεις)


Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Αιτήσεις για ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 - ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα.