Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Στατιστικά ΚΕΑ: Ηλικιακές κατανομές

Ηλικιακές κατανομές δικαιούχων ΚΕΑ

Στοιχεία εγκεκριμένων αιτήσεων της 22/5/2017


Ηλικιακή κατανομή των αιτούντων (εγκεκριμένες αιτήσεις)


Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΚΕΑ και Ε1 φορολογικού έτους 2016


Σας ενημερώνουμε ότι από 11/5/2017 τα στοιχεία του ΚΕΑ διασταυρώνονται και με τις νέες εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις.
Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Αιτήσεις για ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 - ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα.

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Σχετικά με τις διασταυρώσεις του ΚΕΑ


Με αφορμή αρκετές ερωτήσεις σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η αξιοποίηση των στοιχείων των νέων φορολογικών δηλώσεων για τις ανάγκες των διασταυρώσεων του ΚΕΑ, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η υποχρέωση των πολιτών που αιτούνται ΚΕΑ για αναγραφή των εισοδημάτων τους το τελευταίο εξάμηνο είναι ανεξάρτητη με τις πηγές των διασταυρώσεων. Είναι λάθος να θεωρεί κάποιος δεδομένες τις πηγές των διασταυρώσεων και αυτό ισχύει και για τις φορολογικές δηλώσεις.
Αναφορικά με την αξιοποίηση των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, περιμένουμε από την ΑΑΔΕ απάντηση για το πότε αυτές είναι αξιοποιήσιμες με ασφάλεια. Είναι πολύ πιθανόν πάντως να πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα ο κύκλος υποβολής φορολογικών δηλώσεων για εφέτος. ​
Από την ομάδα υποστήριξης του ΚΕΑ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση της ΕΕΤ για τις προπληρωμένες κάρτες του ΚΕΑ

Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της ΕΕΤ σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης και παραλαβής της προπληρωμένης τους κάρτας  Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), για λογαριασμό των τραπεζών μελών της, ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης  για τη διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της προπληρωμένης τους κάρτας ανάλογα με την τράπεζα που έχουν επιλέξει για την πίστωση του ΚΕΑ.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην  τράπεζα συνεργασίας σας.ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Η κάρτα αποστέλλεται ταχυδρομικώς απενεργοποιημένη, στην διεύθυνση που ο δικαιούχος δήλωσε κατά την αίτηση ένταξής του στο πρόγραμμα ΚΕΑ και συνοδεύεται από επιστολή με οδηγίες για την ενεργοποίησή της.
Ο Προσωπικός Μυστικός Αριθμός (PIN) της κάρτας αποστέλλεται στην ίδια διεύθυνση, με συστημένη αλληλογραφία.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Η κάρτα αποστέλλεται απενεργοποιημένη στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο,  με απλό ταχυδρομείο, συνοδευόμενη  από τον 15ψήφιο κωδικό (Smart PIN).
Για την ενεργοποίηση της κάρτας o κάτοχος πρέπει να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας επιθυμεί για την απόκτηση των θέσεων του PIN και την υπογραφή των όρων χρήσης της κάρτας.
ALPHA BANK

Η κάρτα (Alpha Bank Prepaid MasterCard Επιδομάτων) αποστέλλεται ταχυδρομικώς απενεργοποιημένη στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος κατά την αίτησή του για την ένταξή του στο ΚΕΑ.
Ο Προσωπικός Μυστικός Αριθμός (PIN) της κάρτας αποστέλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο, στην ως άνω διεύθυνση.
Η κάρτα κάρτα δύναται να ενεργοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Alpha Web Banking ή τηλεφωνικά, με κλήση του δικαιούχου-Πελάτη στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Τραπέζης (210- 3260000), και κατόπιν επιτυχούς ολοκληρώσεως της διαδικασίας ταυτοποιήσεως του.
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Οι πελάτες της Eurobank – δικαιούχοι  ΚΕΑ δύναται να παραλάβουν άμεσα  την προπληρωμένη τους κάρτα από οποιοδήποτε κατάστημα Eurobank και Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Η έκδοση και παραλαβή νέας προπληρωμένης κάρτας απαιτείται και για όσους ήδη διαθέτουν προπληρωμένη κάρτα. Για την χρήση προπληρωμένων καρτών Eurobank δεν απαιτείται έκδοση PIN.
ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Οι πελάτες της ATTICA BANK, δικαιούχοι ΚΕΑ, μπορούν να παραλάβουν την  προπληρωμένη κάρτα τους καθώς και το PIN τους, από το κατάστημα τήρησης του λογαριασμού τους, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
H ενεργοποίηση των προπληρωμένων καρτών Attica Prepaid Card VISA, θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του κατόχου στο τηλεφωνικό κέντρο  ενεργοποίησης καρτών 210-3397246.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί ο κάτοχος, η επικοινωνία για την ενεργοποίηση της κάρτας να πραγματοποιείται από κλήση του κατόχου μέσω του εκάστοτε Καταστήματος.
από την ΕΕΤ, 
21/3/2017

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Παρατυπίες στα δηλωμένα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα


Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες αιτήσεις για το ΚΕΑ, δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα (ειδικότερα επιδοτήσεις) που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή τους.

Τέτοιες αιτήσεις έχουν τεθεί σε αναστολή (στην πλατφόρμα του προγράμματος η κατάσταση της αίτησης εμφανίζεται ως «Ανενεργή») και η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ δεν θα καταβληθεί μέχρι να τεκμηριωθεί ότι ισχύουν όσα δηλώθηκαν σε κάθε αίτηση.

Ο αριθμός των εν λόγο αιτήσεων ανέρχεται στις 10.888 αιτήσεις και αφορούν 11.753 μέλη νοικοκυριών.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται.Από την ομάδα λειτουργίας του ΚΕΑ​

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Αιτήσεις ΚΕΑ με πιθανές παρατυπίες


Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν σε αιτήσεις δυο βασικές κατηγορίες παρατυπιών σε σχέση με τα  οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 (ΦΕΚ 128 Β’).

Η πρώτη κατηγορία, αφορά σε άτομα που έχουν δηλωθεί σε δυο διαφορετικές αιτήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ίδιο πρόσωπο διαβιεί σε δυο διαφορετικά νοικοκυριά ταυτόχρονα.

Η δεύτερη κατηγορία, αφορά σε άτομα που ενώ μένουν μαζί, έκαναν αίτηση ως ξεχωριστά νοικοκυριά και όχι ως ένα, όπως σαφώς ορίζεται.