Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Η πρώτη φάση του ΚΕΑ ολοκληρώθηκε στις 30/11/2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ για το ΚΕΑ (ΦΕΚ 2089 Β’), το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί στις 30/11/2016:

Άρθρο 3
Το πρόγραμμα στην πρώτη του φάση εφαρμόζεται στους κάτωθι τριάντα (30) Δήμους από την 14η Ιουλίου 2016, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2016 […]Συνεπώς δεν μπορείτε να υποβάλλετε νέες αιτήσεις ή να τροποποιείτε αιτήσεις που έχουν εγκριθεί.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία για λειτουργίες όπως η προβολή αιτήσεων και η παρακολούθηση του ιστορικού πληρωμών. Συνεπώς μπορείτε να βλέπετε τις αιτήσεις που τυχόν έχετε κάνει.

Η ομάδα ανάπτυξης και υποστήριξης της πλατφόρμας του ΚΕΑ, εύχονται σε όλους και όλες κάθε ευτυχία για τον νέο χρόνο. 

Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Χρονιά!

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Πως αποτυπώνουμε τους 3 πρώτους μισθούς ατόμου ενταγμένου στο ΚΕΑ

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ:
«Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργασία (περιστασιακή, προσωρινή ή μόνιμη), στον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στον πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα της εργασίας το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%, του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος από την ανωτέρω εργασία. Εάν το μέλος του νοικοκυριού εξακολουθεί να εργάζεται για διάστημα άνω των τριών μηνών, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται από την έναρξη του τέταρτου μήνα εργασίας, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Εάν τα κριτήρια εξακολουθούν να πληρούνται, το νοικοκυριό λαμβάνει το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί. Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να εφαρμοστεί μια και μόνη φορά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρώτης φάσης του Κ.Ε.Α.»

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ιστορικό πληρωμών στην αίτηση για ΚΕΑ

Για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, προστέθηκε στην φόρμα της αίτησης πληροφορία σχετικά με το ιστορικό πληρωμών του ΚΕΑ.
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Διευκρινήσεις για την πρώτη πληρωμή του ΚΕΑ

Σχετικά με τον αριθμό των δόσεων

Ο/Η δικαιούχος μπορεί εισάγοντας τα στοιχεία του/της στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
-να επιλέξει την [Προβολή]  των στοιχείων της αίτησης του/της,
-και στο κάτω μέρος της σελίδα να δει το ιστορικό της αίτησης του (όπως φαίνεται παρακάτω)Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η δημιουργία Νέας Αίτησης έγινε στις 19/07, αλλά η αίτηση υποβλήθηκε οριστικά και Εγκρίθηκε την 01/08. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα πληρωθεί μια δόση και μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο.


Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Νέα (τροποποιητική) αίτηση από υπάρχουσα (εγκεκριμένη)

Σας ενημερώνουμε ότι από 22/8/2016 προστέθηκε η λειτουργικότητα της δημιουργίας μια νέας τροποποιητικής αίτησης από μια υπάρχουσα (εγκεκριμένη) αίτηση.

Μέχρι τώρα για να γίνει μια τροποποίηση σε μια αίτηση του ΚΕΑ που έχει εγκριθεί, έπρεπε να ακυρωθεί η αίτηση και να γίνει νέα.

Αυτός ο τρόπος συνεχίζει να υφίσταται. Για ευκολία των χρηστών όμως, δίνουμε και αυτή την νέα εναλλακτική. 

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ενεργοποίηση Ακύρωσης εγκεκριμένης αίτησης στους Δήμους και στους πολίτες

Σας ενημερώνουμε ότι από 5/8/2016 επιτρέπεται η ακύρωση και εγκεκριμένων αιτήσεων από τους χρήστες των Δήμων αλλά και από τους πολίτες.
Η εν λόγω ενέργεια μπορεί να γίνει από την οθόνη προβολής της (εγκεκριμένης) αίτησης, από το κουμπί [Ενέργειες].

Εκεί επιλέξτε: [Επόπτης: Ακύρωση Εγκεκριμένης Αίτησης] όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Διαφορά στο πεδίο των "μισθών". Γιατί και πως το αντιμετωπίζουμε

Μια συνήθης ερώτηση-παράπονο που γίνεται, αφορά διαφορά στα έσοδα που εμφανίζουν να έχουν (βάσει των διασταυρώσεων που έγιναν), ορισμένοι πολίτες.

Το θέμα είναι υπαρκτό αν και αφορά έναν μικρό αριθμό αιτήσεων. 

Το πρόβλημα


Στο πεδίο «μισθοί», εμφανίζεται ένα ποσό που ο πολίτης δεν έχει εισπράξει το τελευταίο εξάμηνο. Ως συνέπεια αυτού του ποσού ο πολίτης καλείται να προσκομίσει κάποιο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν έχει εισπράξει το εμφανιζόμενο ποσό.
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης εμφανίζεται το μήνυμα «Πρόσφορο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την μη καταβολή μισθών»