Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Στατιστικά πληθυσμού και νοικοκυριών ανά εβδομάδα

Παραθέτουμε εβδομαδιαία στοιχεία για τις εγκεκριμένες αιτήσεις του ΚΕΑ από αρχής της εθνικής εφαρμογής του προγράμματος

Νοικοκυριά ανά εβδομάδα
Εβδομάδα (Από) Πλήθος Νοικοκυριών
1/2/2017 30429
8/2/2017 88923
15/2/2017 127331
22/2/2017 156248
1/3/2017 155533
8/3/2017 163995
15/3/2017 172234
22/3/2017 185260
1/4/2017 188391
8/4/2017 189653
15/4/2017 191773
22/4/2017 196929
1/5/2017 200087
8/5/2017 208904
15/5/2017 234397
22/5/2017 247354
1/6/2017 232496
8/6/2017 237769
15/6/2017 241779
22/6/2017 253246
1/7/2017 259559
8/7/2017 262271
15/7/2017 266548
22/7/2017 272117
1/8/2017 273447
8/8/2017 272766
15/8/2017 273309
22/8/2017 281669
1/9/2017 278838
8/9/2017 279927
15/9/2017 291596
22/9/2017 293246
1/10/2017 286657
8/10/2017 286715
15/10/2017 288704
22/10/2017 288605

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Έρευνα για το ΚΕΑΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τους επόμενους μήνες, η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με την ΚΑΠΑ research θα διεξάγουν πανελλαδική έρευνα, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου σε τυχαία επιλεγμένα νοικοκυριά, με σκοπό την αξιολόγηση του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.). 
Η αξιολόγηση αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και στόχευση του Κ.Ε.Α., έχοντας σαν τελικό στόχο τόσο την βελτίωση του εν λόγω προγράμματος, όσο και του συστήματος κοινωνικής προστασίας στο σύνολό του.

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση για το ΚΕΑ της 22/9/2017


1) Αναστολή αιτήσεων

Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν παρατυπίες που αφορούν σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν δηλώθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις ή συντάξεις εξωτερικού, που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Αιτήσεις ΚΕΑ με υπο-δήλωση εισοδημάτων


Κατά τη διάρκεια των συνεχών διασταυρώσεων που διενεργούνται για τον έλεγχο των αιτήσεων του ΚΕΑ βρέθηκαν 26.904 άτομα να έχουν υπο-δηλώσει[1] εισοδήματα. Αυτά τα άτομα συμμετέχουν σε 26.708 διαφορετικές αιτήσεις.
Στάλθηκαν από το σύστημα 26.708 SMS στα κινητά που έχουν δηλωθεί στις συγκεκριμένες αιτήσεις.

Το συνολικό υπο-δηλωμένο εισόδημα είναι € 15.457.106,72, ενώ 5.363 άτομα δεν δήλωσαν εισοδήματα άνω των 1.000€ για το τελευταίο εξάμηνο.

Θυμίζουμε ότι όποτε αλλάζει η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού (όπως αυτή αποτιμάται στο τελευταίο εξάμηνο), ο/η αιτών/ούσα οφείλει να τροποποιεί την αίτηση του/της ώστε να αποτυπώνει το εισόδημα του τελευταίου 6μήνου. 


Από την ομάδα υποστήριξης του ΚΕΑ[1] Ύψος υποδηλωμένου εισοδήματος: η διαφορά μεταξύ αυτού που βρέθηκε από διασταυρώσεις και αυτού που δηλώθηκε στην αίτηση.
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Λατινική μορφή επωνυμικών στοιχείων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος, πλέον τα ονόματα των εμπλεκόμενων προσώπων στις αιτήσεις ΚΕΑ αποτυπώνονται και με την Λατινική τους μορφή.


Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΚΕΑ: Τα στατιστικά των πρώτων 4 μηνών

Εγκεκριμένες αιτήσεις ΚΕΑ έως και 31/5/2017

Εγκεκριμένες αιτήσεις: 222.515 (νοικοκυριά)
Συνολικό προϋπολόγιζόμενο ποσό πληρωμής για τον Μάιο του 2017: 49.133.994,96 € 
Καλυπτόμενος πληθυσμός: 508.304 (άτομα)

(Τα στοιχεία είναι προ κατασταλτικών ελέγχων που προηγούνται κάθε πληρωμής)

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Επισκόπηση μηνυμάτων στην αίτηση

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η δυνατότητα επισκόπησης των μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί στον πολίτη για την αίτηση του, μέσα από την φόρμα της αίτησης.

Εκεί  μπορεί να δει κανείς τα μηνύματα που του έχουν αποσταλεί ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας (sms ή e-mail) και ανεξάρτητα από το αν το μήνυμα έχει φτάσει στον παραλήπτη ή όχι.