Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Η Ασφαλιστική μου Ικανότητα: Πως την βλέπω;


Σας ενημερώνουμε ότι από τις σελίδες του ΚΕΑ για τους πολίτες, μπορείτε να ελέγξετε την ασφαλιστική σας ικανότητα.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή για το πως μπορείτε να το κάνετε εύκολα.

Κατάσταση αίτησης: (system-canceled)

Το σύστημα όταν καλείται να δημιουργήσει μια αίτηση, κάνει μια σειρά ελέγχων και διασταυρώσεων με διάφορα συστήματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στο παρασκήνιο:
  • ΓΓΔΕ
  • ΗΔΙΚΑ
  • ΟΑΕΔ
  • ΙΚΑ

Αν υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας με κάποιο απο αυτά τα συστήματα η αίτηση ακυρώνεται από το σύστημα και χαρακτηρίζεται ως (system-canceled).

Το ίδιο συμβαίνει και αν σε κάποιο μητρώο δεν βρεθεί η πληροφορία που ζητείται ή έχει λογικά λάθη. Πχ υπάρχει καταχωρημένο το ίδιο ΑΦΜ σε δυο ΑΜΚΑ, ή το ΑΜΚΑ ενός εκ των συζύγων δεν έχει το αντίστοιχο ΑΦΜ καταχωρημένο, κοκ.

Αναπηρικά επιδόματα στο πεδίο "Επενδύσεις". Γιατί?


Υπάρχουν περιπτώσεις που κατά την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, στο πεδίο "Επενδύσεις" εμφανίζονται ποσά που έχει εισπράξει ο αιτών ως αναπηρικό επίδομα. 

Αυτό συμβαίνει διότι στους αντίστοιχους κωδικούς 659 – 660 του εντύπου Ε1 δηλώνονται (βλ. παρακάτω) τόσο οι τόκοι και τα κέρδη από επενδύσεις, που συνυπολογίζονται ως εισόδημα για το πρόγραμμα, όσο και τα αναπηρικά επιδόματα, που δεν συνυπολογίζονται.