Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Διευκρινήσεις για την πρώτη πληρωμή του ΚΕΑ

Σχετικά με τον αριθμό των δόσεων

Ο/Η δικαιούχος μπορεί εισάγοντας τα στοιχεία του/της στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
-να επιλέξει την [Προβολή]  των στοιχείων της αίτησης του/της,
-και στο κάτω μέρος της σελίδα να δει το ιστορικό της αίτησης του (όπως φαίνεται παρακάτω)Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η δημιουργία Νέας Αίτησης έγινε στις 19/07, αλλά η αίτηση υποβλήθηκε οριστικά και Εγκρίθηκε την 01/08. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα πληρωθεί μια δόση και μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο.